Centraal Wonen Ede      
 

“In de Wonenwij delen wij meer met de buren dan de muren.”


Onze visie

De Wonenwij is een vereniging van 47 huishoudens waarbij de bewoners bewust kiezen voor onderlinge betrokkenheid en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het functioneren van het geheel. De bewoners van de Wonenwij vinden elkaar in de kernwaarden gemeenschappelijkheid, diversiteit en duurzaamheid.


Gemeenschappelijkheid
In de Wonenwij zijn we betrokken op elkaar. Delen is hierbij het sleutelwoord. De bewoners delen fysieke ruimten, spullen en verantwoordelijkheden. Naast het ‘normale burencontact’ brengen we tijd met elkaar door tijdens feestelijkheden, activiteiten, werkzaamheden en vergaderingen. Zo blijven we op de hoogte van lief en leed en zetten we ons in voor een bloeiende woonvereniging.Diversiteit
In de Wonenwij wonen verschillende mensen in verschillende type woningen. Wij beogen samen een afspiegeling te zijn van de samenleving. Jongeren en ouderen, gezinnen en éénpersoons huishoudens, ieder met zijn of haar eigen talenten, cultuur, draagkracht en levensbeschouwing. Deze diversiteit koesteren wij: het maakt ons sterk en kleurrijk. We respecteren elkaar en laten iedereen in elkaars waarde.


Duurzaamheid
In de Wonenwij dragen we zorg voor een mooie, leefbare woonomgeving. We hebben aandacht voor het aspect duurzaamheid als het gaat om energiegebruik, afval, voedsel, onderhoud, de tuin en het delen van ruimten en spullen. We geven elkaar duurzaamheidstips via bijeenkomsten, activiteiten en berichten in de Wijkrant. Duurzaamheid is meer dan een set maatregelen. Het is een levensstijl.