Centraal Wonen Ede      
 

Leuk dat je interesse hebt in gemeenschappelijk wonen!


Wat vraagt de Wonenwij van haar bewoners?
De Wonenwij is een vereniging. Om een vereniging te laten floreren zijn actieve leden nodig. Dit betekent dat wij van onze bewoners verwachten dat zij actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de vereniging. Hiervoor zijn onder meer werkgroepen in het leven geroepen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: een bestuur, een tuingroep, een kindergroep, een werkgroep beheer, etc.

Natuurlijk dragen we samen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes en de tuin. Ook wordt er van je verwacht dat je geregeld aanwezig bent bij de Algemene Ledenvergadering.


Wonenwij in cijfers en getallen


In de Wonenwij hebben we 6 soorten huizen.

We hebben 16! verschillende werkgroepen.

We hebben 3 x per jaar een informatie bijeenkomst voor geïnteresseerden.


Kandidatenlijst
Het is goed om te weten dat deze kandidatenlijst geen wachtlijst is die verloopt op datum van inschrijving, dus ook niet die van Huiswaarts. Wij wijzen passend een woning toe, dat wil zeggen dat een alleenstaande niet geplaatst zal worden in een 4-kamer woning. De wachttijd verschilt enorm, soms vrij vlot omdat er opeens een woning vrij komt en soms kan iemand enkele jaren op de lijst staan.

Huurprijzen lopen uit een van +/- 500 euro tot net onder de huursubsidiegrens. Dit is ook afhankelijk van wat Woonstede aanpast na een wisseling.

Volgende informatiebijeenkomst
Ongeveer 3 x per jaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden: vroeg in het voorjaar, net voor de zomer en in het najaar. Vaak zijn ze in het weekend, wisselend van ochtend of middag.

De eerstvolgende bijeenkomst is : zaterdag 10 februari 2024

Een informatiebijeenkomst duurt ongeveer 1,5 - 2 uur, afhankelijk van de groepsgrootte en de hoeveelheid vragen.
Je kunt je aanmelden voor de volgende bijeenkomst door te klikken op deze link en een mailtje te sturen naar de werkgroep Intake.